Regulamin Biegu

Nazwa:

V WALIMSKI PÓŁMARATON GÓRSKI I WALIMSKI MARATON GÓRSKI

 

Organizator:

Stowarzyszenie „Walim na Żądanie”

Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu

Strona internetowa Zawodów dostępna jest pod adresem www.walimskiebiegigorskie.pl

 

Partnerzy:

Gmina Walim, Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu,

 

Cel imprezy:

Propagowanie biegów górskich na terenie Gór Sowich.

Popularyzacja i upowszechnianie biegów przełajowych.

Promocja Gminy Walim.

Ukazanie piękna Parku Krajobrazowego Gór Sowich.

Możliwość spędzenia aktywnie czasu z całymi rodzinami.

 

 

Termin i miejsce:

Maraton: 17.10.2020 r. (sobota), start 10:00

Półmaraton: 17.10. 2020 r. (sobota), start: 11:00

Biuro zawodów: 16.10.2020 r. od godz. 17:00 do 21:00

17.10.2020 r. od godz. 07:30 do 09:30

Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu, ul. Boczna 8a

 

 

Warunki uczestnictwa:

Udział w PÓŁMARATONIE oraz MARATONIE dla osób od 18 roku życia, kobiet i mężczyzn.

Rejestracja internetowa od 08-03-2020 do 21.09.2020 r. poprze stronę http://www.pomiarownia.pl

Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i OPŁACENIE pakietu startowego. O znalezieniu się na liście startowej decyduje termin opłacenia pakietu startowego.
Organizator w ciągu 3 dni od wpływu środków umieści zawodnika na liście startowej.

Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika
lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane do czasu uzupełnienia danych.

Zawodnicy, którzy nie wniosą opłaty startowej w terminie 14 dni, zostaną automatycznie skreśleni z listy startowej.

Opłata za udział w zawodach:

 • Półmaraton
  - 70 zł opłata uiszczona do 30.06.2020 r.
  - 100 zł opłata uiszczona do 21.09.2020 r.

 • Maraton
  - 100 zł opłata uiszczona do 30.06.2020 r.

- 130 zł opłata uiszczona do 21.09.2020 r.

 

Uiszczeniu opłaty startowej na konto bankowe: ING Bank Śląski, nr 82 1050 1908 1000 0090 3203 3780

Tytułem: V Walimski Półmaraton Górski lub I Walimski Maraton Górski oraz imię nazwisko i rocznik (osoby biorącej udział w zawodach).

Opłata raz wpłacona nie podległa zwrotowi, natomiast istnieje możliwość przepisania numeru startowego na innego zawodnika.

Mieszkańcy Gminy Walim dokonują zapisów poprzez stronę internetową oraz uiszczają opłatę przelewem na konto bankowe wskazane powyżej w kwocie 10 zł. do dnia 21.09.2020 r. Po tym terminie zapisów i opłat można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z organizatorem, wówczas opłata wynosić będzie 130 zł. za półmaraton oraz 160 zł. za maraton.

 

Osoby wpłacające przelewem, powinny okazać w Biurze zawodów dowód wpłaty oraz legitymować się dowodem osobistym, policjanci legitymacją służbową.

Podczas odbioru pakietów, Uczestnicy zobowiązani są zakrywać usta i nos oraz zachować 2-metrowy dystans od innych osób oczekujących na odbiór.

 

W ramach wpisowego uczestnicy mają zagwarantowane:

 • pakiet startowy (tj. numer startowy, agrafki i coś fajnego  )

 • pomoc medyczną, GOPR

 • pomiar czasu,

 • zabezpieczenie trasy,

 • poczęstunek na trasie jak i po zakończeniu biegu,

 • dobrą zabawę (Szczęśliwy numerek - wesołe nagrody... ),

 • po ukończeniu trasy okolicznościowy medal lub statuetka (w zależności od pozyskanych środków).

 

Na trasie będą punkty żywieniowe + woda i cola oraz Walim na Żądanie :)

 

UWAGA !

Istnieje możliwość zapisów i wpłaty 17.10.2020 r. bezpośrednio w Biurze zawodów do godziny 09:30,

PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM Z ORGANIZATOREM!

Bez uzgodnienia telefonicznego, nie będzie możliwości wzięcia udziału w zawodach!

Opłata startowa w dniu zawodów: za półmaraton 130 zł. oraz 160 zł. za maraton.

Każdy zawodnik podpisuje oświadczenie woli o starcie na własną odpowiedzialność.

 

Trasa:

- Półmaraton liczy dokładnie 22 km, limit czasowy na ukończenie biegu to 3,5 godz.

- Maraton liczy dokładnie 44 km (2 pętle półmaratonu), limit czasowy na ukończenie biegu to 8 godz.

99% drogi polne i dukty leśne i 1% asfaltu

Trasa urozmaicona podbiegi - zbiegi (anglosaska).

Całość trasy będzie oznaczona taśmą biało-czerwoną oraz białymi strzałkami na niebieskimi tle.

Poruszanie się po drodze asfaltowej z zachowaniem przepisów ruchu drogowego.

Ślad trasy będzie dostępny do pobrania przez uczestników ze strony biegu

Obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności oraz innych działań niosących szkodę przyrodzie

 

Klasyfikacja MARATONU i PÓŁMARATONU :

 

Open: I-III ( mężczyzna, kobieta)

 

Kat. wiekowe mężczyzn: Kat wiekowe kobiet:

 • M20 - 18-29 lat K20 - 18-29 lat

 • M30 - 30-39 lat K30 - 30-39 lat

 • M40 - 40-49 lat K40 - 40-49 lat

 • M50 + K50 +

  Klasyfikacja dodatkowa Policja:

 • miejsca I-III (policjanci, policjantki)

 

Organizator może połączyć kategorie wiekowe w przypadku zbyt małej ilości zawodników (min. 3 osoby).

W przypadku zbyt małej ilości zawodników w jednym z dystansów, Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z danego biegu. Oczywiście istnieje możliwość przepisania się na inny bieg. Różnica opłaty startowej zostanie zwrócona w przypadku zmiany dystansu z maratonu na półmaraton.

 

Nagrody:

Miejsca w open I-III, kat. wiekowe oraz klasyfikacja policjantów - pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe
w zależności od pozyskanych środków. Osoby w klasyfikacji open od I-III nie będą nagradzane w klasyfikacji wiekowej.


Program zawodów:

 • otwarcie Biura zawodów:
  16.10.2020 r. od godz. 17:00 do 21:00
  17.10.2020 r. od godz. 07:30 do 09:30

 • 09:30 - zakończenie weryfikacji zawodników

 • 09:45 - odprawa techniczna dla maratonu (wejście do strefy startu)

 • 10:45- odprawa techniczna dla półmaratonu (wejście do strefy startu)

 • 09:55 - oficjalne otwarcie imprezy

 • 10:00 – START I Walimski Maraton Górski

 • 11:00 – START V Walimski Półmaraton Górski

 • Ok. 15:00 Ceremonia rozdania nagród

 

Wymogi sanitarne:

W związku z sytuacją epidemiologiczną, zabrania się tworzenia zgromadzeń.

W wydzielonych strefach zawodów (w tym również na punktach odżywczych) mogą przebywać wyłącznie zawodnicy. Wstęp dla osób trzecich jest zabroniony.

Za powstałe poza wydzieloną strefą zawodów skupiska ludzi organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Podczas odbierania pakietów startowych zawodnicy zobowiązani są zachować bezpieczny odstęp pomiędzy sobą.

Podczas bezpośredniego kontaktu z Organizatorami, na terenie Biura zawodów oraz na punktach odżywczych Uczestnicy zobowiązani są do zakrycia ust i nosa (maseczka, buff)

Napoje będą nalewane wyłącznie do pojemników zawodników

W punktach odżywczych jak i w Biurze zawodów będą dostępne środki do dezynfekcji rąk.

Żywność będzie podawana wyłącznie przez osoby obsługujące punkt.

Zabrania się konsumowania żywności w odległości mniejszej niż 2 m od punktu wydawania

Ze względu na obowiązujące obostrzenia na mecie nie będzie bufetu z posiłkiem regeneracyjnym.

W wydzielonych strefach zawodów organizator może sprawdzać temperaturę ciała uczestników imprezy.

 

 

Postanowienia końcowe:

Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe.

Trasa może ulec zmianie.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

Impreza będzie zabezpieczona medycznie (ambulans, GOPR).

Noclegi na własną rękę.

W przypadku odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od organizatora wpisowe nie będzie zwracane lub zwracane częściowo, adekwatnie do kosztów poniesionych przez organizatora.

Organizator biegu zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatu na stronie internetowej biegu, przed rozpoczęciem imprezy.

Interpretacja regulaminu w sprawach spornych należy do organizatora.

Wszelkich informacji udziela koordynator zawodów Aleksander Sobieraj, tel. 661 077 750